LM2576HVX-ADJ 2K
LM2576HVX-5.0 2K
SP3232EEY 10K
SP3485EN 10K
SP706SEN 10K
SP485EEN 35K
SPX5205-3.3 10K
SP3238EEA 6K
SP706REN 10K
SP3223EEA 3K
SP3072EEN 5K
SP708SEN 20K
MSP430F135 5K
MSP430F4152 2K
SP809EK-3.1 10K
PCF8563T 40000
LPC2366 1080
LPC2134 1280
LPC2132 1600
PCA82C250T
P89LPC932A1FDH
DS3231SN
DCP010505BP
MSP430F135IPM
MSP430F235TPM MSP430F247TPM MSP430F5438AIPZ TL16C554AIFN LM4755TS LM25574MT
CY7C1021DV33 5K ST16C2552IJ SPX2945M3-3.3 FM18W08 SP3819-2.5 SP3220EEA
M27C801-100F6 AS1360-33-T AS5040-ASST ST16C2552IJ SPX2945MS-L-3.3
MAX706SESA
MAX352CPE 1K
NS国办全系列可以接受订货
PCF8563T 50K
MSP430F149IPM 10K
LPC2214FBD
LPC2132FBD
捷创特科技国办最新到货
UC2842BNG
UC2844BN
UC2845BNG
CAT24C02WI-GT3
CAT24C04WI-GT3
CAT24C08WI-GT3
CAT24C256WI-GT3
MC7805BT
MC7805ABD2TG
MC7812BT
MC7812ABD2TG
MC78LC33HT1G
AD9708ARZ
ADM3202ARN
ADM3202ARN
ADM6711RAKS
AM29F010B-70PF
AQW214EH
DM74LS573N
EE80C196KB16
EN87C196KC20
IA4421
ICM7217AIPI
INA118P
KSZ8995M
KSZ8995X
LM4990MM
LM5005MH
LM5008MM
LM5010MH
LM7301IM5X
LT1764AEQ-2.5
MAX1543ETP+T
MAX1570ETE
MAX339CPE
新闻动态
行业新闻
公司动态
 
公司动态

2018年春节放假通知  2018-1-12
2017年元旦放假通知  2016-12-29
2016年五一放假通知  2016-4-29
2016年春节放假安排  2016-1-15
2015年五一放假安排  2015-4-22
2015年清明节放假通知  2015-3-16
2015年元旦放假通知  2014-12-29
2015年春节放假通知  2014-12-12
2014年国庆节放假通知  2014-9-21
2014年中秋节放假通知  2014-8-31
北京展销柜地址变更  2014-8-12
2014年端午节放假安排  2014-5-29
首页 | 前页 | 后页尾页 |   第 /13 页


Copyright 2009-2018 捷创特科技版权所有 京ICP备14027753号 京公网安备11010802015452